تامین و توزیع نهاده ها پیشران جهش تولید در بخش کشاورزی

مهندس رحمان امامی- کارشناسی ارشد

مدرس دانشگاه و مسئول روابط عمومی و آموزش فنی استان مازندران

 

لطفا برای مشاهده متن مقاله کلیک نمایید

 

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی