عزم و اراده جهادی شاه کلید جهش تولید در بخش کشاورزی

تهیه کننده : مهندس رحمان امامی کارشناس ارشد

مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی استان مازندران

 

لطفا برای مشاهده متن مقاله کلیک نمایید

 

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی