خسارت تنش سرما بر فرآیند رشد گیاهان

گردآورندگان:

1- مهندس علی سلیمان زاده کارشناس مسئول بذر و نهال استان ایلام

2- مهندس مهدی صادق بختیاری کارشناس ارشد تولید بذر و نهال استان سیستان و بلوچستان

3- دکتر پیمان دوامی دکتری زراعت و معاون مدیر استان البرز

 

 

لطفا برای مشاهده متن مقاله کلیک فرمائید

 

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی