پاسخ رشد و عملکرد گندم به کود NPK

مترجم: مهندس رباب ابراهیمی کارشناس ارشد شیمی تجزیه

مدیریت فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی

برای مشاهده متن مقاله کلیک نمائید

 

 

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی