فروش نهاده یا عامل تولید

گردآورندگان: 1- مهندس علی اکبر ندرلو 2 - دکتر پیمان دوامی 

1 -مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز

2 -معاون مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 

 

لطفا برای مشاهده متن مقاله کلیک نمائید

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی