افزایش دی اکسید کربن و نیاز به کودهای شیمیایی

گردآوری: 1-مهندس بهکام ملکوتی و 2-دکتر پیمان دوامی (بر گرفته از انجمن بین المللی کود)

1-معاون مدیریت تولید بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

2- معاون مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

برای مشاهده متن مقاله لطفا کلیک نمایید