مقالات

دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکویی
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
دنیای اقتصاد- مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
مترجم: مهدی نیکویی
نویسنده: حامد هدایی
فروش موفقیت آمیز و پایدار به مشتریان ثابت و وفادار از ایده آل های هر شرکت و فروشنده ای است.  بیایید با حقیقت روبه رو شویم. فروشندگان عاشق قرارداد بستن و معامله برای فروش هستند، چراکه این گو...
بازاریاب ها این استعداد را دارند که نسبت به ایده ها و باورهای خود علاقه و اشتیاق وافری داشته باشند؛ موضوعی که موفقیت شما در گرو پاک کردن آن از ذهن خویش است. ذهن یک بازاریاب بعضا می تواند چیزی ...
تلاش و کوشش تنها عامل اساسی در موفقیت نیست، بلکه ثابت قدم بودن یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار در موفقیت است. به طور کلی، اکثر افراد جوان نمی دانند که چقدر بهبود مهارت ها و توانایی شان آسان است. ...
موفقیت می تواند شما را از ادامه دادن مسیر و تلاش برای بهبود منصرف کند و بدین ترتیب به بزرگ ترین دشمن شما تبدیل شود. افراد بسیار زیادی، پس از تجربه موفقیت متوقف می شوند و علاقه ای برای انجام کا...