مقالات

دنیای اقتصاد- مترجم:مریم مرادخانی
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی 
مترجم: مهدی نیکویی
مترجم: امیر آل علی
مترجم: امیر آل علی
نویسنده: حامد هدایی
تهیه کننده: رحمان امامی کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه
  بازسازی برند یکی از بهترین استراتژی هایی است که می تواند آینده شرکتی را که با بحران های جدی مواجه است، تغییر دهد. زمانی که فروش تان کاهش پیدا می کند، یا برند اصلی و مدل کسب وکارتان مو...
فروش موفقیت آمیز و پایدار به مشتریان ثابت و وفادار از ایده آل های هر شرکت و فروشنده ای است.  بیایید با حقیقت روبه رو شویم. فروشندگان عاشق قرارداد بستن و معامله برای فروش هستند، چراکه این گو...
بازاریاب ها این استعداد را دارند که نسبت به ایده ها و باورهای خود علاقه و اشتیاق وافری داشته باشند؛ موضوعی که موفقیت شما در گرو پاک کردن آن از ذهن خویش است. ذهن یک بازاریاب بعضا می تواند چیزی ...
تلاش و کوشش تنها عامل اساسی در موفقیت نیست، بلکه ثابت قدم بودن یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار در موفقیت است. به طور کلی، اکثر افراد جوان نمی دانند که چقدر بهبود مهارت ها و توانایی شان آسان است. ...
موفقیت می تواند شما را از ادامه دادن مسیر و تلاش برای بهبود منصرف کند و بدین ترتیب به بزرگ ترین دشمن شما تبدیل شود. افراد بسیار زیادی، پس از تجربه موفقیت متوقف می شوند و علاقه ای برای انجام کا...
  کشمکش و درگیری مواردی هستند که ما در مقابل آنها مقاومت می کنیم، بااین حال همان مواردی هستند که باعث به دست آمدن کارآمدترین کار های تیمی و لحظات به یادماندنی ما می شود. درس هایی که همه ب...