مقالات

دنیای اقتصاد- مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
مترجم: مهسا زمانی
فروش موفقیت آمیز و پایدار به مشتریان ثابت و وفادار از ایده آل های هر شرکت و فروشنده ای است.  بیایید با حقیقت روبه رو شویم. فروشندگان عاشق قرارداد بستن و معامله برای فروش هستند، چراکه این گو...