مقالات

دنیای اقتصاد - حسین بهبودی مشاور و مدرس بازاریابی، فروش و تبلیغات
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
فرصت امروز مترجم: علی آل علی
دنیای اقتصاد - مرتضی سلمان پور مدیر ارشد مارکتینگ
دنیای اقتصاد- امیرحسین عطارزاده مدیر آنالیز داده
حمیدرضا سعادتی مدیر پرفورمنس مارکتینگ
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
تهیه کننده: مهندس علی راه انجام - کارشناس ارشد کشاورزی و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران
نویسنده: ملیکا نصیر(دانشجوارشد مدیریت بازرگانی)
مترجم: مریم مراد خانی
نویسنده: مصطفی خوری نژاد
مترجم: مرضیه فروتن