مقالات

دنیای اقتصاد- صنایع غذایی
دنیای اقتصاد- نویسنده: احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری
دنیای اقتصاد- کشاورزی تجاری
تهیه کنندگان: 1- دکتر پیمان دوامی- دکتری زراعت و معاون مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 2- مهندس بهگام ملکوتی- معاون مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال
دنیای اقتصاد- نویسنده: احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری
دنیای اقتصاد تهیه شده در موسسه معنا
دنیای اقتصاد-دکتر حسن اسماعیل‌زاده/ عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی
دنیای اقتصاد- نویسنده :حمزه بهادیوند چگینی
همشهری علیرضا ربیعی‌راد _ کارشناس تبلیغات
دنیای اقتصاد نویسندگان: مهدی کرمی- سعید باباخانی
دنیای اقتصاد- گروه بازرگانی
دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکوئی
دنیای اقتصاد- نویسنده: امیر شاهرخی تهیه شده در موسسه معنا
دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد- نویسنده: سید کامران باقری مشاور مدیریت نوآوری