همایش یکروزه تغذیه گیاهی در استان اردبیل

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل گزارش داد:

همایش یکروزه تغذیه گیاهی امروز سه شنبه 29 خرداد ماه سالجاری دراستان اردبیل باحضور مدیریتهای زراعت و ترویج سازمان ، مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، نماینده مدیریت بازاریابی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، ریاست روابط عمومی سازمان کارشناسان واحد زراعت و مدیریتهای تابعه استان ، تحقیقات کشاورزی ، کشت و صنعت مغان و پارس و همچنین نمایندگان شرکت های تولید کننده کودهای میکروبیولوژیک ، ریزمغذی ، آلی و معدنی استانهای مختلف کشوربرگزارگردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید