تامین و تدارک 4 میلیون و 500 هزار کیلوگرم بذور زراعی و علوفه ای برای بخش کشاورزی مازندران

.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از اجرای برنامه تامین و تدارک 4 میلیون و 500 هزار کیلوگرم انواع بذور زراعی و علوفه ای برای بخش کشاورزی مازندران برای سال زراعی 95-94 خبر داد.                   به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران علی محسنی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بحول و قوه الهی خوشبختانه برنامه تامین و تدارک بذر در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به طور کامل اجرا و طی آن 4 میلیون و 500 هزار کیلوگرم بذر شامل: 3 میلیون و 500 هزار کیلوگرم بذر گندم، 700 هزار کیلوگرم بذر شلتوک برنج و 300 هزار کیلوگرم بذر شبدر برسیم برای بخش کشاورزی مازندران تامین و از این میزان بذر تامین شده تاکنون 276 هزار تن بذر علوفه ای شبدر برسیم بین کشاورزان متقاضی استان توزیع و بذور گندم و شلتوک برنج تامین شده هم با شروع کاشت این محصولات زراعی و براساس مصوبه کمیته بذر استان در بین کشاورزان متقاضی استان مازندران توزیع خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید