اجرای پروژه انتقال دانش فنی تولید بذر سویا در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از اجرای پروژه انتقال دانش فنی و تکنولوژی تولید بذر سویای وارداتی ((زودرس)) خبر داد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از اجرای پروژه انتقال دانش فنی و تکنولوژی تولید بذر سویای وارداتی ((زودرس)) خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران علی محسنی با اعلام این خبر گفت: در راستای انتقال دانش فنی مرتبط با نهاده های کشاورزی به عموم کشاورزان و پیمانکاران تولید بذر در سطح استان مازندران ، پروژه انتقال دانش دانش فنی تولید بذر سویای زودرس وارداتی انگلیسی با اجرای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران و با همکاری مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران و شرکت زراعی دشت ناز ساری در اراضی دشت ناز ساری و به مساحت 8 هکتار و با کاشت 750 کیلوگرم بذر سویای وارداتی انگلیسی شامل ارقام موراویانس، لارنتینا و کاسپین از مبداء کشور چک اجرا شد. وی افزود با توجه به استقبال کشاورزان و پیمانکاران تولید بذر از این پروژه، از این به بعد سعی خواهد شد تمامی مزارع پیمانکاران تولید بذر طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بخصوص بذور گندم و شلتوک برنج در قالب پروژه انتقال دانش فنی تولید بذر و در مسیرهای پررفت وآمد و پرتردد مورد بازدید کشاورزان به اجرا درآید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید