بررسی کشت پاییزه گندم در خراسان رضوی

.

مهندس وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور در جلسه بررسی کشت پاییزه گندم در محل سازمان جهاد کشاورزی استان از آمادگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خصوص تأمین و تدارک نهاده های کشاورزی جهت کشت پاییزه خبر داد و گفت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خصوص تأمین و تدارک بذور کشاورزی خصوصاً بذور کلزا و کودهای شیمیای مورد نیاز کشت گندم اقدامات لازم انجام نموده است و نسبت به توزیع کودهای شیمیایی آمادگی کامل را دارد . این جلسه با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی و دیگر مسئولین و کارشناسان کشاورزی استان خراسان رضوی برگزار گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید