برگزاری جلسه دیدار با همکاران خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

جلسه ای با حضور عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی ستاد، مدیر توزیع، حمل و نگهداری و همچنین کارشناس مسئول امور استانها و جمعی از همکاران برگزار گردید.

در این جلسه همکاران شرکت به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید