"جلسه شورای مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان"

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از برگزاری جلسه شورای مدیران شرکت خدمات حمایتی در روز شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه در محل دفتر کار مدیر استان خبر داد.

صالح محمدی با بیان اینکه در این نشست ضمن هماهنگی بیشتر، بین معاونین و انجام بهتر امور جاری شرکت توسط واحدهای تابعه و اولویت قرار دادن کارها متناسب به زمان اجرای آن بحث و تبادل نظر بعمل امد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید