اخبار برگزیده
مشاهده آرشیو

گزارش تصویری:

دیدار مهندس علیزاده عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی و هیات همراه با است...
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این دیدار آقای مهندس قوسی رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان نیز حضور داشتند ادامه مطلب

گزارش تصویری:

بازدید مهندس علیزاده، عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی از شرکت خدمات حما...
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: ادامه مطلب

در مراسم جشنواره روابط عمومی‌های برتر وزارت جهاد کشاو...

کسب رتبه اول در یک رشته توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت جهاد کشاورزی: در مراسم در جشنواره روابط عمومی‌های برتر وزارت جهاد کشاورزی که به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی ک... ادامه مطلب

رفع تعهدات ارزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به بانک مرکزی در سال 99
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: ادامه مطلب

نظارت

فرآیند نظارت کود بر کود وارداتی در گلستان
به گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

بازدید

بازدید کارشناسان مدیریت زراعت سازمان از مرکز خرید انبار قرق شرکت خدما...
به گزارش  روابطظ عمومی  شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ادامه مطلب

بازدید

بازدید مدیر تولید بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور از سایت خ...
به گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ادامه مطلب

بازدید

بازدید مدیر فنی و بهبود کیفی بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشور از بذور ...
به گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ادامه مطلب

بازدید

بازدید مدیر فنی و بهبود کیفی بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشور از بذور ...
به گزارش  روابط عمومی  شرزکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ادامه مطلب

جلسه

برگزاری جلسه با حضور مسعودی فر مدیر فنی و بهبود کیفی بذر و نهال و روسای...
به گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

هفته جهاد کشاورزی

مقدار دو هزار و 600 تن سهمیه کود شیمیایی اوره شهرستان اسدآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ادامه مطلب

بازدید

بازدیدمسعودی فر مدیر فنی و بهبود کیفی بذر و. نهال شرکت خدمات حمایتی ک...
به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان ادامه مطلب

توزیع

توزیع کود گوگرد آلی گرانوله در مدل غیریارانه ای
به گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ادامه مطلب

هفته جهاد کشاورزی

مقدار دو هزار و 300 تن سهمیه کود شیمیایی اوره شهرستان بهار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ادامه مطلب

بازدید از نحوه برداشت گندم شهرستان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین کود برای مزارع الگویی کشت پنبه در بهشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای 2560 هکتار نشاء سنتی برنج در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بارگزاری اطلاعات نیروهای خدماتی در سامانه ستاد ایران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین کود برای 23 هزار هکتار کشت گندم در بهشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای 272 هکتار کشت سیر در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

هفته جهاد کشاورزی

مقدار دو هزار و 355 تن سهمیه کود شیمیایی اوره شهرستان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 2230 تن سیر در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 60 هزار تن گندم در بهشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

420تن کود شیمیایی اوره در شهرستان سامان توزیع گردید
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری ادامه مطلب

تامین 60 تن کود اوره برای کشت گندم در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای 77587 اصله درخت شلیل در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

معرفی و ایجاد کاربران سامانه صدرو حواله الکترونیکی استان خراسان جنوبی
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه مطلب

تامین کود برای کشت 700 هکتار کلزا در گلوگاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 430 تن محصول گندم در بابل
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

حمل کود اوره از عسلویه به مقصد استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛     ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 3192 تن محصول باغی شلیل در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای توسعه کشت دانه روغنی آفتابگردان در شرق مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

معرفی و ایجاد کاربران سامانه صدرو حواله الکترونیکی استان یزد
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 10200 تن شلتوک برنج در تنکابن
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 1400 تن کلزا در گلوگاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تأمین و حمل ۹۳۰ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تامین کود برای 123 هکتار کشت گندم در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین سموم نباتات علوفه ای
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین کود برای 998 هکتار از شالیزارهای بیمه شده در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تأمین ۲۲ تن کود شیمیایی اوره در شهر بردستان شهرستان دیر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شهرستان سرخه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین کود برای کشت 3830 هکتار ارقام محلی برنج در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 450 تن کلزا درآمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

جلسه شوزای هماهنگی

حضور مدیر شکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در هفتمين جلسه شور...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان ادامه مطلب

تأمین و حمل ۹۸ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان مشگین شهر در اردیبهشت 1400
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ، مقدار 23.970 کیلوگرم کود اوره در اردیبهشت ماه سال 1400 به کارگزاری شهرستان مشگین شهر آقای بهروز کریمی تامین و ارسال شد .  ادامه مطلب

تامین کود برای 178 واحد بانک نشاء برنج در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای 178 واحد بانک نشاء برنج در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 95 انواع کودهای شیمیایی در شهرستان کرج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تأمین و حمل ۵۰ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

توزیع 95 انواع کودهای شیمیایی در شهرستان کرج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

جلسه

برگزاری جلسه با مدیر عامل سویا بین گلستان شرکت کشت صنعت
به گزارش روابط  عمومی  شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ادامه مطلب

تأمین و حمل ۷۱ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تأمین و حمل ۵۰ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان اردبیل در اردیبهشت 1400
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ، مقدار 613.607 کیلوگرم کود اوره در اردیبهشت ماه سال 1400 به کارگزاری شهرستان اردبیل آقای قاسم ایرانی تامین و ارسال شد .  ادامه مطلب

تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان نیر در اردیبهشت 1400
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ، مقدار 174.990 کیلوگرم کود اوره در اردیبهشت ماه سال 1400 به کارگزاری شهرستان نیر آقای حسن رستمی تامین و ارسال شد .  ادامه مطلب

آزمون خاک

آزمون خاک برای مصرف کود ازته
به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ادامه مطلب

تامین وتوزیع149تن کوداوره دشهرستان گیلانغرب استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تأمین و حمل ۹۸ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان آذربایجان غرب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

بازدید

بازدید مدیر فنی و بهبود کیفی بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشور از بذور ...
به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ادامه مطلب

تامین وتوزیع196تن کوداوره درشهرستان روانسراستان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

حمل مستقیم میزان 125 تن کود شیمیایی اوره ازمبدا بندر عسلویه به مقصد انبار...
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان ادامه مطلب

تأمین و حمل ۲۵ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

حمل کود اوره از مبدأ پتروشیمی شیراز به استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان گرمی در اردیبهشت 1400
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ، مقدار 77.000 کیلوگرم کود اوره در اردیبهشت ماه سال 1400 به کارگزاری شهرستان گرمی شرکت زرین تپراق مغان تامین و ارسال شد .  ادامه مطلب

حمل مستقیم میزان 50 تن کود شیمیایی اوره ازمبدا بندر عسلویه به مقصد انبار ...
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان ادامه مطلب

تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان نیر در اردیبهشت 1400
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ، مقدار 99.980 کیلوگرم کود اوره در اردیبهشت ماه سال 1400 به کارگزاری شهرستان نیر بخش کورائیم آقای فتح زاده تامین و ارسال شد .  ادامه مطلب

بازدید

بازدید مدیر فنی و بهبود کیفی بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشور از بذور ...
به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ادامه مطلب

تامین وتوزیع148تن کوداوره درشهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تخلیه مقدار 75 تن کود کلرور پتاسیم پودری ارسالی از شرکت فسفات کاران اصف...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

پایش کودهای شیمیایی یارانه دار در شهرستان مهاباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

هفته جهاد کشاورزی

برنامه تامین هفتاد هزار تن کود شیمیایی ازته توسط شرکت خدمات حمایتی کشاو...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، برنامه تامین مقدار هفتاد و یک هزار و 584 تن کود شیمیایی ازته توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای استان همدان در سال 1400 می باشد. ادامه مطلب

تامین کود برای 7 هزار هکتار کشت گندم در گلوگاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان پارس اباد در اردیبهشت 1400
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ، مقدار 100.100 کیلوگرم کود اوره در اردیبهشت ماه سال 1400 به کارگزاری شهرستان پارس اباد  آقای مجید علمی تامین و ارسال شد .  ادامه مطلب

تامین وتوزیع225تن کوددرشهرستان اسلام ابادغرب استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

بازدید

بازدید مدیر فنی و بهبود کیفی بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشور از دانه ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ادامه مطلب

بازدید

بازدید مدیر فنی و بهبود کیفی بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشور از دانه ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ادامه مطلب

بازدید از شرکت کیمیاداران کویر یزد

بازدید از شرکت کیمیاداران کویر یزد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد، ادامه مطلب

توزیع میزان 20 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل از انبار ذخیره مرکزی به شه...
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان ادامه مطلب

تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان خلخال در اردیبهشت 1400
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ، مقدار 40.960 کیلوگرم کود اوره در اردیبهشت ماه سال 1400 به کارگزاری شهرستان خلخال آقای اسکندری تامین و ارسال شد .  ادامه مطلب

تامین وتوزیع98تن کوداوره درشهرستان سنقروکلیایی استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان اردبیل در اردیبهشت 1400
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ، مقدار 227.920 کیلوگرم کود اوره در اردیبهشت ماه سال 1400 به کارگزاری شهرستان اردبیل آقای وطندوست تامین و ارسال شد .  ادامه مطلب

جمع آوری اطلاعات سامانه های بوجاری کل کشور
به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی ادامه مطلب

توزیع 1200 تن انواع کودهای شیمیایی در شهرستان نظرآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

بازدید

بازدید مدیر بهبود فنی و کیفی بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از کار...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان ادامه مطلب

توزیع میزان 20 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم از انبار ذخیره مرکزی به شهرس...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان ادامه مطلب

بازدید

بازدید محققین مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایت...
به گزارش روابط عمومی  شرکت  خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ادامه مطلب

تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان نمین در اردیبهشت 1400
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ، مقدار 643.120 کیلوگرم کود اوره در اردیبهشت ماه سال 1400 به کارگزاری شهرستان نمین بخش آبی بیگلو شرکت آرتازرین سبلان تامین و ارسال شد ... ادامه مطلب

تامین وتوزیع59تن کوداوره درشهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حماییتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان سرعین در اریبهشت 1400
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ، مقدار 199.010 کیلوگرم کود اوره در اردیبهشت ماه سال 1400 به کارگزاری شهرستان سرعین روستای ورنیاب آقای اقبال یوسفی تامین و ارسال شد .&nb... ادامه مطلب

توزیع 80 تن انواع کودهای شیمیایی در شهرستان طالقان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین وتوزیع50تن کوداوره درشهرستان دالاهواستان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

توزیع کود پرمصرف

توزیع کود پرمصرف برای220 هکتار باغ گیلاس در گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ادامه مطلب

توزیع کود

توزیع کود بیو لوژیک ریشه زاد دکتر بایو -آردر مدل غیر یارانه ای
به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تامین وتوزیع50تن کوداوره درشهرستان هرسین استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تأمین و حمل ۱۲۵ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان آذربایجان شر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تامین وتوزیع49تن کوداوره درشهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

پایش کود

بازدید از کارگزاری کود شهرستان آق قلا گلستان
به گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان   ادامه مطلب

تأمین و حمل ۹۸ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان قزوین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

حمل مستقیم میزان 50 تن کود شیمیایی اوره ازمبدا بندر عسلویه به مقصد انبار ...
به گزارش روابط عمومی شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان   ادامه مطلب

جلسه

حضور محققین مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ادامه مطلب

تأمین و حمل ۲۶۷ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان خوزستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

جمع آوری مقاله سقوط شاخص قیمت مواد غذایی فائو
به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی ادامه مطلب

جلسه

برگزاری جلسه کمیته فنی در گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تامین وتوزیع48تن کوداوره درشهرستان کنگاوراستان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

بازدید از کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی شهرستان فردیس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

مقالات در مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی
به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی ادامه مطلب

تامین وتوزیع45تن کوداوره درشهرستان جوانروداستان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

توزیع 100 تن انواع کودهای شیمیایی در شهرستان فردیس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

جمع آوری مقاله مدیریت ماشین الات و ادوات کشاورزی
به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی ادامه مطلب

روند تخلیه کشتی Lady flora

روند تخلیه کشتی Lady flora
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی ادامه مطلب

تأمین و حمل ۲۵ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان مرکزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تامین وتوزیع45تن کوداوره درشهرستان جوانروداستان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تخلیه کشتی

آغاز عملیات تخلیه کشتی Lady Flora
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی ادامه مطلب

مدیریت مواد کودی
فریدون صفایی، پیمان دوامی ادامه مطلب

نحوه توسعه مکانیزاسیون در کشاورزی هند
گردآورنده: لاله تاجی پور کارشناس مسئول بذر درختان گرمسیری مدیریت امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی   ادامه مطلب

مکانیزاسیون چیست؟
گردآورنده: لاله تاجی پور کارشناس مسئول بذر درختان گرمسیری مدیریت ماشین ها و ادوات کشاورزی   ادامه مطلب

ویروس کرونا و اختلالات تولیدکودهای کشاورزی
تهیه کنندگان: 1. پیمان دوامی: دانش آموخته دکتری زراعت و معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 2. محمدرضا لطفی نژاد: کارشند ارشد زراعت و مسئول آزمایشگاه مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های ... ادامه مطلب

جهادکشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی
جهاد کشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی تهیه کننده: رحمان امامی مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای دریافت فایل کل... ادامه مطلب

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی الگوی منسجم و پویا در تامین و توزیع نهاده های ...
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی الگوی منسجم و پویا در تامین و توزیع نهاده های کشاورزی گردآورنده: رحمان امامی مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرا... ادامه مطلب

نقش روانشناسی تربیتی در اثربخشی و ارتقاء فعالیت های آموزشی
از: رحمان امامی –کارشناس ارشد-مدرس دانشگاه مسئول آموزش فنی و روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران   ادامه مطلب

پشتیبانی و رفع موانع تولید در بخش کشاورزی با عزم و اراده جهادی
از: رحمان امامی –کارشناس ارشد-مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران   ادامه مطلب

نقش بی بدیل خدمات حمایتی در پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی
از: رحمان امامی –کارشناس ارشد-مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران   ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

آشنایی با طرح توجیهی کسب و کار (جلد 1)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب