ارسال کود اوره به مقصد کارگزاران شهرستان پاسارگاد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 158 تن کود شیمیایی اوره به مقصد انبار کارگزاران شهرستان پاسارگاد در تاریخ 1400/1/30 از طریق تعاونی حمل و نقل کامیونداران مرودشت خبر داد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید