ارسال کود اوره به مقصد کارگزاران شهرستان پاسارگاد


تاریخ ارسال :

۳۱ فروردين ۱۴۰۰

ارسال  کود اوره به مقصد کارگزاران شهرستان پاسارگاد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 158 تن کود شیمیایی اوره به مقصد انبار کارگزاران شهرستان پاسارگاد در تاریخ 1400/1/30 از طریق تعاونی حمل و نقل کامیونداران مرودشت خبر داد.