سهم کود کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در روز دوشنبه مورخ 27 بهمن ماه مقدار 75 تن کود اوره از مبدا پتروشیمی بجنورد برای کارگزاران استان بارگیری و حمل شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید