تامین و ارسال کود اوره در استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

امروز مورخ هفدهم دی ما نود نه مقدار 102 تن کود اوره از مبادی بندر امام خمینی ره به استان لرستان وارد و در انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان تخلیه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید