تامین و ارسال کود اوره در استان لرستان


تاریخ ارسال :

۱۷ دي ۱۳۹۹

تامین و ارسال کود اوره در استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستانامروز مورخ هفدهم دی ما نود نه مقدار 102 تن کود اوره از مبادی بندر امام خمینی ره به استان لرستان وارد و در انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان تخلیه گردید.