تامین و توزیع کود شیمیایی در شهرستان زاوه، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

امید وظیفه دان:

 از ابتدای سال جاری تا کنون میزان 450 تن کود شیمیایی توسط کارگزاران تحت پوشش این مدیریت در بین کشاورزان متقاضی شهرستان زاوه توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید