تامین و توزیع کود شیمیایی در شهرستان زاوه، استان خراسان رضوی


تاریخ ارسال :

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹

تامین و توزیع کود شیمیایی در شهرستان زاوه، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضویامید وظیفه دان:

 از ابتدای سال جاری تا کنون میزان 450 تن کود شیمیایی توسط کارگزاران تحت پوشش این مدیریت در بین کشاورزان متقاضی شهرستان زاوه توزیع گردیده است.