کود توزیعی شهرستان نهبندان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در فروردین ماه سال جاری مقدار 70 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان نهبندان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید