کود فسفاته خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت : در سال 98 مقدار 2910 تن کود فسفاته در بین متقاضیان کود خراسان جنوبی توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید