بازدید از کارگزاریها

بازدید از انبار کارگزاران کود در شهرستان رامیان استان گلستان

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

در راستای پایش و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی توسط کارگزاران، کارشناسان واحد بازرگانی و فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از 6 واحد از عاملین شهرستان  رامیان بازدید بعمل آوردند و ضمن کنترل موارد رعایت قیمت نرخ فروش، نصب تابلو عاملیت های جدید و ثبت بارنامه ها در سیستم توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی و ... توصیه های لازم را ارائه کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید