نابودی کودهای شیمیایی تقلبی کشف شده در استان قزوین

45 تن کود شیمیایی تقلبی کشف شده در استان قزوین نابود شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ در هفته جاری 45 تن کود شیمیایی تقلبی کشف شده از متخلفین عرضه کود در سطح استان با دستور مقامات قضایی و همکاری اداره کل محیط زیست قزوین از بین برده شد. این کودها توسط واحد حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین کشف شده بود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید