آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) نوبت دوم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

آگهی مناقصه عمومی

( یک مرحله ای )

نوبت دوم

وزارت جهاد کشاورزی                                  

شماره مناقصه: 1180/98/58/55

تاریخ :6/5/98                                       

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان ایلام

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان ایلام وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد عمليات حمل و تخليه و بارگیری مقدار12000 تن انواع نهاده‌هاي کشاورزی از مبداءانبارهای شرکت در ایلام و مهران به كليه نقاط داخل استان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از « دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراتب ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1 – شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه : 2098001570000001روز یک شنبه مورخ 6/5/98

2 – نام و نشانی مناقصه گزار : شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان ایلام

آدرس : ایلام – بلوار مدرس – روبروی سازمان صنعت و معدن و تجارت دفتر کمیسیون معاملات

 3 – هزینه خرید اسناد مناقصه : مبلغ 000/500 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

4 – مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه : از روز یکشنبه مورخ 6/5/98 لغایت روز شنبه مورخ 12/5/98

5 – آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی – بارگزاری در سامانه - : بصورت pdf تا ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 22/5/98

*لازم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45 روز از تاریخ پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

6 – تاریخ گشایش پیشنهادها : روز چهارشنبه مورخ 23/5/98 ساعت 10 صبح در سالن جلسات استان می باشد.

7 - مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار : مبلغ 000/000/450 ریال است . ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به شماره حساب شبای  4001039704005791 25010000IR با کد شناسه واریز 30 کاراکتری 373039767263500650000000000006 مرکزی از طریق دستور پرداخت ساتنا

8 – آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع ( الف ) علاوه بارگزاری در سامانه,می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت در بسته ممهور,حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 22/5/98 به دبیرخانه کمیسیون معاملات مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.

 ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن 08433333176 به آدرس اینترنتی شرکت www.assc.ir  وآدرس پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http :// iets/mporg.ir نيز مراجعه فرمائيد.

شماره تماس پشتیبانی سامانه : 41934 – 021 (تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت,معدن و تجارت استان ایلام به شماره ................ )

           روابط عمومی و امور بین الملل

           شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید