کشت انبوه دانه روغنی سویا در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از کشت انبوه دانه روغنی سویا در اراضی این استان خبرداد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: به دلیل اهمیت کشت دانه روغنی سویا به عنوان کشت دوم بعد از محصول گندم خوشبختانه کود مورد نیاز این محصول زراعی در سطح استان مازندران بخصوص در شهرستان های شرق مازندران بطور کامل تامین و در بین سویا کاران استان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید