ساماندهی درج ضمانت نامه های بانکی در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از ساماندهی ثبت و درج ضمانت نامه های بانکی در این استان خبرداد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: اجرای طرح ساماندهی ثبت و درج ضمانت نامه های بانکی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در راستای ایجاد اطمینان خاطر در اخذ ضمانت نامه های معتبر از کارگزاران و ارائه خدمات بهینه به کارگزاران تحت پوشش می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید