برگزاری مناقصه حمل ریلی

برگزاری مناقصه حمل ریلی انواع کود شیمیایی ستاد شرکت

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

هم اکنون منا قصه عمومی یک مرحله ای حمل ریلی مقدار 200 هزار تن انواع کود شیمیایی کیسه ای از مبادی بندر عباس و بندر امام خمینی (ره) با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات و کارشناس محترم سامانه ستاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در حال برگزاری می باشد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید