برداشت مکانیزه برنج در محمودآباد استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نخستین برداشت مکانیزه برنج در شهرستان محمودآباد استان مازندران خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: به حول و قوه الهی در سال جاری تمامی کودهای پرمصرف برای کشت نخست برنج در شهرستان محمودآباد تامین و توسط کارگزاران تحت پوشش در بین کشاورزان برنجکار متقاضی در این شهرستان توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید