توزیع تریکو کارت برای مبارزه با ساقه خوار برنج در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع کارت زنبور تریکو گراما معروف به تریکوکارت جهت مبارزه بیولوژیک برعلیه نسل دوم آفت کرم ساقه خوار برنج در سطح استان مازندران خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبرگفت: زنبور تریکو گراما یکی از حشرات مفید در جهت پارازیت تخم آفت ساقه خوار برنج می باشد و مبارزه با این روش هیچگونه اثرات شیمیایی به دنبال ندارد.

وی اضافه کرد در حال حاضر برخی از کارگزاران تحت پوشش در زمینه تامین و توزیع تریکوکارت ها جهت مبارزه با ساقه خوار برنج در سطح استان مازندران فعال می باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید