معرفی سامانه 1559 در همایش سبدی کودی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از معرفی سامانه 1559 باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در دومین همایش آموزشی وترویجی معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دراستان مازندران در سال 98 در شهرستان قائم شهر خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبرگفت: در این همایش علاوه بر ترویج و معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، از ظرفیت برگزاری این همایش برای معرفی سامانه ارتباطی 1559 باشگاه کشاورزان استان مازندران برای ارتباط تولیدکنندگان کود و کارگزاران و کشاورزان با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و استفاده از خدمات آموزشی و ترویجی در این رابطه استفاده گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید