اتمام عملیات روان سازی و کیسه کودهای جامبوبک ارسالی از بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل، بنا بر اظهار آقای راهب مسافر مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل، عملیات روانسازی ، توزین و کیسه کودهای جامبوبک ارسالی از بندرعباس به انبارهای مدیریت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل بطور کامل اتمام وبرای توزیع بین کشاورزان منطقه به انبارکارگزاریهای طرف قرارداد حمل و تحویل گردید.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید