بازدید اکیپ پایش کود استان از کارگزاران شهرستانهای سراب و بستان آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، در اجرای دستورالعمل های پایش و کنترل و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی یارانه دار، روز شنبه مورخ 15/4/98, اکیپ پایش کود استان از انبار کارگزاران شهرستانهای بستان آباد و سراب بازدید و ضمن نظارت بر محمولات وارده به انبار کارگزاران از مبادی، کنترل لیستهای بهره برداران و نظارت بر توزیع کودهای یارانه دار، توصیه های لازم را به کارگزاران در جهت توزیع بهینه و مطلوب به کشاورزان ارائه نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید