اجرای دستورالعمل های مصوب اولویت اصلی کارگزاران در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نظارت بر اجرای کامل دستورالعمل های مصوب ابلاغی از سوی مدیریت های ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط کارگزاران تحت پوشش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندرانف مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر اجرای دستورالعمل های مصوب ابلاغی از سوی کارگزاران تحت پوشش و به عنوان یک اولویت اصلی در استان مطرح می باشد و در این زمینه تمامی کارگزاران موظف به اجرای آنها به طور کامل می باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید