ارسال گزارش هفتگی استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان، 

ایام هفته مورخ شرح گزارش کار
شنبه 1398/4/8 تعطیل- بازدید از انبار سراب چنگایی
یکشنبه 1398/4/9 حضور مداوم در محل کار- تشکیل جلسه با همکاران بازرگانی کود و کمیسیون معاملات در خصوص برگزاری مناقصه کیسه گیری کود فله
دوشنبه 1398/4/10 کوهدشت- امضاء سند ساختمان جهت کمک به نام شرکت خدمات حمایتی
سه شنبه 1398/4/11 حضور در محل کار
چهارشنبه 1398/4/12 بازدید از انبار امانی ذخیره کود شیمیایی کمالوند
پنجشنبه 1398/4/13 شرکت در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با حضور رئیس سازمان
جمعه 1398/4/14 تعطیل رسمی

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید