توزیع کود اوره از مرز 4957 تن در ایلام گذشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع حدود چهارهزار و نهصد وپنجاه وهفت  تن کود کشاورزی از نوع اوره در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام آیت جمالی با اعلام این خبر گفت : 4957 تن کود ازته  تامین شده برای بخش کشاورزی ایلام ، توسط 50کارگزار تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام  در بین کشاورزان متقاضی استان توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید