حمل کود از مبادی به استان ایلام از مرز شش هزار تن گذشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام، آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام گفت: حمل  کود های شیمیایی   از مبادی به  انبار های این استان به  بیش 6692 تن رسید.

که در مقایسه با سال گذشته که مقدار 1529 تن بوده،که رشدی بالغ بر 300 داشته است. آیت جمالی همچنین  با اشاره به این که حمل کود از مبادی به انبار کارگزاران و انبار سازمانی بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید