برنامه های آموزشی ویژه کارکنان، کارگزاران و بهره برداران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از اجرای برنامه های آموزشی ویژه کارکنان و کارگزاران و بهره برداران تا پایان سال خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

حمید  هزار  جریبی، مدیر شرکت با اعلام این مطب  گفت: انجام برنامه های پیشبردی بر مبنا وظایف سازمانی و اهداف شرکت در سطوح مختلف کارکنان امری ضروری  و بسیار موثر  در پیشبرد امور و ارائه خدمات بهتر می باشد. بدین منظور مطالعه نیازمندی ها و اولویت ها ی آموزشی همراه با آینده نگری، مورد توجه مسئولین شرکت قرار گیردو ی تصریح کرد: سرمایه گذاری در این بخش بصورت هدفمند باعث ثبات روشهای مطلوب تامین، نگهداری و توزیع نهاده های اساسی بخش کشاورزی مانند سم، کود، بذر و ماشین های کشاورزی را خواهد داشت  ودر ادامه افزود: ساماندهی برنامه های آموزرشی در امور فنی، بازرگانی، اداری و مالی اهداف زیر بهمراه خواهد داشت که به چند مورد آن اشاره کرد:

1-رشد و ارتقا سطح علمی و فنی کارکنان در انجام وظایف محوله؛

2- سرعت بخشیدن و برقراری نظم و انضباط در اجرای مسئولیت های کارکنان؛

3- برقراری ارتباط صحیح و منطقی بین کارکنان و مدیریت در انجام مسئولیت ها؛

4- ایجاد ساختار سازمانی مناسب به منظور افزایش کارایی و بهره وری، بویژه انگیزه فعالیت.

وی همچنین در خاتمه افزود: در همین راستا برای سال 98 به حول و قوه الهی اجرای برنامه  های آموزشی ویژه کارکنان و کارگزاران و بهره برداران پیش بینی شده است که امیدواریم تا پایان سال همه آنها را محقق نماییم.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید