خدمات حمایتی صف مقدم خدمت به کشاورزان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان صف مقدم ارائه خدمات واقعی به کشاورزان یاد کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در راستای ارائه خدمات نهاده ای به کشاورزان از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 35هزار تن انواع کودهای کشاورزی پرمصرف با قیمت مصوب برای تامین نیازهای کودی کشاورزان استان مازندران توسط 270کارگزار بخش خصوصی و تعاونی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین کشاورزان متقاضی در 22شهرستان استان مازندران توزیع شده است که نشانگر خدمت واقعی به کشاورزان می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید