گزارش توزیع کود اوره در استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، معاونت بازرگانی شعبه فارس از حمل و توزیع مقدار 8205 تن کود اوره تولید پتروشیمی شیراز بین کارگزاران  تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در خرداد ماه سال جاری خبر داد وی افزود که کشاورزان استان فارس می توانند کود مورد نیاز خود را از شبکه کارگزاری تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس تهیه نمایند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید