جلسه گردهمایی نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، حسب نظر مدیر عامل محترم جلسه نظارت بر توزیع کودهای شیمیایی تکلیفی (پایش) مورخ 98/3/20  با دعوت قبلی در محل این شرکت  با حضور مدیران شهرستانهای تابعه ،مدیر زراعت سازمان ،بازرسی سازمان ،حراست سازمان ، تنظیم بازار سازمان وکارشناسان شرکت تشکیل گردید، ابتدا مدیرشرکت  گزارشی از آمار توزیع کود در سطح استان و وضعیت توزیع این نهاده مهم بیان داشتند وخواستار  برخورد قاطع با خاطیان وسوء استفاده کنندگان شدند سپس مدیران به بیان نقطه نظرات خود پرداخته وموارد در راستای   نظارت کامل و دقیق بر توزیع کودهای شیمیایی د ر سطح استان  صورت جلسه گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید