مقام نخست استان مازندران در 14 محصول تولیدی بخش کشاورزی سطح کشور

استان مازندران درحالی دارای رتبه نخست در 14محصول تولیدی در بخش کشاورزی در سطح کشور می باشد که بخش قابل توجهی از افزایش تولیدات در بخش های زراعی و باغی را مرهون تامین نهاده های موردنیاز بخصوص انواع کودهای کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با شبکه کارگزاران تحت پوشش در این استان می باشد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با اعلام این خبر گفت: درحال حاضر 270 کارگزار تحت پوشش در تمامی 22شهرستان استان مازندران وظیفه توزیع نهاده های کشاورزی را تحت نظارت کامل برعهده دارند و مشغول انجام آن می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید