جلسه هماهنگی مدیریت مجتمع با مدیریت مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج

به گزارش روابط عمومی مجتمع شیمیائی آبیک، جلسه ای با حضور مدیریت این مجتمع و مدیریت مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی کرج بمنظور هم اندیشی در تولید سموم مایع ، امروز در دفتر مدیریت مجتمع شیمیائی آبیک برگزار گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید