کیسه گیری کود کلورور پتاسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس ،

در راستای تامین نهاده های  مورد نیاز کشاورزان استان فارس مقدار 503تن کود شیمیایی از نوع کلورور پتاسیم فله،موجود درانبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس ،در اردیبهشت ماه سال جاری کیسه گیری و در شبکه کارگزاری تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان حمل و توزیع گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید