هماهنگی جذب سهمیه کودی در شهرستان شهریار

در راستای تببین اهداف شرکت جلسه ای به منظور هماهنگی جذب سهمیه کودی با حضور مدیر و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، معاون و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی وکارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهریار در مورخ 13/3/98 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، این جلسه به منظور هماهنگی جذب سهمیه کودی براساس برش ماهانه و بررسی وضعیت کودی شهرستان شهریار برگزار شد . مهندس راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت :این جلسات و بازدیدها های دوره ای با کارگزاریها می تواند اثربخشی بالایی در حل مشکلات کارگزاران و کشاورزان داشته باشد و تمام تلاش شرکت بر این است که با همکاری یکدیگر بتوانیم به موقع نیاز کشاورزان را در سطح استان تأمین کنیم . وی با اشاره به عملکرد خوب این شهرستان در سال گذشته ، موضوعاتی را در رابطه با تقسیم بندی سهمیه سال جاری براساس برش ماهانه و جذب به موقع سهمیه کودی ، افزایش میزان خرید و ذخیره سازی ، توزیع براساس لیست مدیریت شهرستان مطرح کرد و اعلام کرد : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران هیچ محدودیتی در توزیع کود ندارد و آماده تأمین کود مورد نیازکشاورزان است . وی همچنین با بیان این مطلب که یکی از الزامات تولید کشاورزی استفاده از عناصر پایه کودهای کشاورزی می باشد بر مصرف کودهای پتاسه و فسفاته در این شهرستان تأکید کرد و از کارگزاران خواست در زمینه توصیه های کودی و استفاده از کودهای تأئید شده موسسه تحقیقات آب و خاک همکاری لازم را به عمل آورند و با نظارت و پایش و رصد کودهای کشاورزی از عرضه کودهای تقلبی و خارج از شبکه کارگزاری جلوگیری شود

مهندس رحمانی معاون فنی جهاد کشاورزی شهریار ضمن تشکر از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران و کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی با بیان اینکه این جلسات می تواند حرکت مثبتی برای همکاری با یکدیگر و ارائه خدمات بهتر به کشاورزان باشد ، گفت : کارگزاران و اتحادیه های این شهرستان تاکنون عملکرد خوبی داشته و توانسته اند به موقع کود مورد نیاز کشاورزان را تأمین کنند . وی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت باغات در این شهرستان بالاست و نیاز مصرف کود زیاد است از کارگزاران خواست تا طبق سهمیه اعلامی از سوی مدیر زراعت ، به موقع سهمیه خود را جذب و کودهای کشاورزی را براساس لیست بهره برداران و میزان سطح کشت کشاورزان توزیع کنند وی نیز بر استفاده بهینه از کود در تغذیه گیاهی را مهم دانست و بر مصرف اصولی برای تولید محصول سالم تأکید کرد.

 در ادامه کارگزاران حاضر در جلسه به بیان مشکلات و ارائه پیشنهادات خود از جمله تأمین به موقع نهاده های کشاورزی و هماهنگی مجموعه جهت توزیع نهاده ها در شهرستان پرداختند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید